Riskutbildning Del-1 28 Mars

Vi inbjuder till Riskutbildning del 1, kursen omfattar 180 minuter exklusive 2 pauser á 10 minuter. Studie material, intyg samt fika ingår. Betalningen kan ske på BG-352-3628 Nordea (använd namn som referens på betalningen).

Syfte
Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, droger, trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Mål
Eleven ska efter genomförd utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkhol och droger i samband med körning, samt inse vikten av vara utvilad och konsentrerad som förare.

Delmål Riskfyllda beteenden

 • Fakta om nollvisionen och dödsolyckorna.
 • Skillnaden mellan unga och äldre i trafiken.
 • Skillnaden mellan män och kvinnor i trafiken.
 • Ungdommars hjärnutveckling.
 • Grupptryck, stress och sociala normer.
 • Deltagarens moraliska ansvar.

Detta avsnitt kommer att ske via föreläsning och hjälpmedel såsom bildspel och filmer. Vi kommer också ha en värderingsövning där deltagarna ska ta ställning till vissa frågor som rör ämnet. 

Delmål Trötthet

 • Vilka regler gäller för trötthet i trafiken.
 • Hur tröttheten påverkar föraren i samband med körningen.
 • Hur farlig trötthet kan vara i trafiken.
 • Sömn bristsjukdommar.
 • Tips om hur man kan vara vaken mot tröttheten.

I detta avsnitt blandas föreläsning med discussioner där deltagarnas synpunkter tas tillvara. Vi kommer också ha en värderingsövning.

Delmål Alkohol och andra droger

 • Vad är rattfylleri och vad är straffet.
 • Hur påverkas kroppen av droger.
 • Risker som är kopplade till droger i trafiken.
 • Konsekvenserna av att vara påverkad av droger i trafiken.
 • Hur kan man stoppa en rattfyllerist.

I detta avsnitt blandas föreläsning och discussioner. Avsnittet innehåller fakta, videofilmer, bilder och redogörelser från undersökningar från bl.a. VTI. I avsnittet ingår även en värderingsövning.

Kravnivå
Eleven skall delta aktivt under kursens gång.

 

Event Properties

Startdatum & Tid 28/mar - 16:00
Slutdatum & Tid 28/mar - 19:00
Cut off date 28-03-2018
Pris /pers 550kr
We are no longer accepting registration for this event
550kr
Rattens Trafikskola