Handledarkurs 17 Nov

Vi inbjuder till handledarutbildning i vår teorilokal på trafikskolan. Kursen omfattar 180 minuter exklusive 2 pauser á 10 minuter. Det kostar 450kr att delta i kursen och i priset ingår en rabatt check på 500:-(som man kan använda vid köp av körlrktions paket), studie material samt fika. Betalningen kan ske på BG-352-3628 (använd namn som referens på betalningen).

Innehåll:

Del 1 Handledaren

Här tar vi bl.a. upp:

  • De rättigheter och skyldigheter som handledare, trafiklärare och elever har.
  • Pedagogiska råd till handledaren för att mängdträningen ska bli säkrare och mer effektiv.

Del 2 Mängdträningen
Här tar vi bl.a. upp:

  • Hur mängdträningen kan struktureras.
  • Hur förarprovet går till och vilka krav som ställs vid det.

Del 3 Minska riskerna
Här tar vi bl.a. upp:

  • Risker kopplade till faktorerna hastighet, bilbälte, trötthet samt alkohol och droger.
  • Unga förares inblandning i olyckor.


Vårt mål är att hjälpa handledaren att göra den privata mängdträningen säkrare och mer effektiv. Efter vår handledarutbildning ska hon eller han lättare kunna dela med sig av sin erfarenhet som bilförare, på ett sådant sätt som underlättar för eleven att utvecklas till en trafiksäker förare. Kursen ska belysa reglerna för och riskerna vid den privata mängdträningen, men också möjligheterna att strukturera mängdträningen så att eleven kan öva rätt saker, på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Vi erbjuder dessutom handledarna ett sammarbete där vi lägger grunden för elevens utbildning, varefter eleven mängdtränar tillsammans med handledaren. På så sätt får handledarna och eleverna större möjlighet att påverka utbildningen så att den blir säkrare och mer effektiv, vilket sänker kostnaderna för elevens körkortsutbildning.

Event Properties

Startdatum & Tid 17/nov - 16:00
Slutdatum & Tid 17/nov - 19:00
Cut off date 17-11-2017
Pris /pers 450kr
We are no longer accepting registration for this event
450kr
Rattens Trafikskola