Handledarkurser

Från och med 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare/elev för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning, Du kan läsa mer korkortsportalen.se

Introduktionsutbildningen ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster. Hela kursen tar ca: 3½ timmar.

Handledarkurs för privat övningskörning.

Startdatum & Tid 29/sep - 16:00
Slutdatum & Tid 29/sep - 19:00
Cut off date 29-09-2017
Pris /pers 450kr
450kr

Handledarkurs för privat övningskörning.

Startdatum & Tid 27/okt - 16:00
Slutdatum & Tid 27/okt - 19:00
Cut off date 27-10-2017
Pris /pers 450kr
450kr
Rattens Trafikskola