Handledarkurser

Från och med 1 januari 2006 krävs det att den som ansöker om att bli godkänd som handledare/elev för privat övningskörning med personbil har genomgått en introduktionsutbildning, Du kan läsa mer korkortsportalen.se

Introduktionsutbildningen ska med nollvisionen som grund ge blivande handledare och elev vägledning inför den privata övningskörningen. Den ska därigenom bidra till en effektiv körkortsutbildning samt främja trafiksäkerheten och miljön såväl under som efter körkortsutbildningen. Detta och mycket mer ska handledare och elev få kunskap om under minst 180 minuter exkl. raster. Hela kursen tar ca: 3½ timmar.

Handledarkurs för privat övningskörning.

Startdatum & Tid 16/nov - 16:00
Slutdatum & Tid 16/nov - 19:00
Cut off date 16-11-2018
Pris /pers 299kr
299kr

Handledarkurs för privat övningskörning.

Startdatum & Tid 07/dec - 16:00
Slutdatum & Tid 07/dec - 19:00
Cut off date 07-12-2018
Pris /pers 299kr
299kr
Rattens Trafikskola